Iniciatives al voltant de la G1:

PER FER ECONOMIA:

paradeta

Mercats d’intercanvi

Trobades d’intercanvi d’un o dos dies on es monten paradetes. A Juna.cat pots veure totes les ubicacions i dates a Catalunya:

almacomun

Rebostos comunitaris

Espais d’intercanvi gestionats per un col·lectiu. A diferència dels mercats, aquests tenen un stock propi. A Alma-Comun.org pots saber-ne més:

paradeta

Punts d’intercanvi

Els Punts d’Intercanvi són un entremig entre els Mercats i els Rebostos. Més petits i més fàcils de gestionar. Pots veure’ls a Juna.cat:

PER COORDINAR-NOS ENTRE COL·LECTIUS:

coord1

Coordinadora de Nodes Locals de Catalunya

Les diferents organitzacions a Catalunya, també anomenades Nodes Locals, ens hem ajuntat per coordinar-nos i compartir eines com Juna.cat.

coord1

Juna Creixent

Trobades organitzades des de la Coordinadora de Nodes Locals per compartir experiència i organitzar-nos entre els col·lectius més activistes.

PER DIVULGAR LA Ğ1:

worgl

El Milagro de Wörgl

Entre diferents col·lectius de parla hispana, vam traduir la pel·lícula ‘El Milagro de Wörgl’, una inspiració per la nostra comunitat, i es van organitzar més de 50 cinefòrums.