[4/6]

La Xarxa de Confiança

La xarxa de confiança és una solució descentralitzada per evitar que alguna persona tingui més d’un compte i que, per tant, crei més monedes/valor que la resta. Com ja hem dit, la creació de la moneda lliure és i ha de ser idèntica a totes les persones.Hi ha dos tipus de compte:
1. Moneder simple: cada individu o col·lectiu pot tenir els que vulgui. No rep el Dividend Universal.
2. Compte membre: cada individu pot tenir-ne només un. Crea diàriament un Dividend Universal.

 

Duniter, el programari que fa funcionar la Ğ1, és qui s’encarrega de validar les noves sol·licituds de comptes membres. Per fer-ho, ha de comprovar que es compleixin aquests principis: 
  • Cada candidatura ha de ser certificada per 5 ‘comptes membre’ com a mínim.
  • Les certificacions caduquen i s’han d’anar renovant cada 2 anys.
  • Cada membre pot certificar fins a 100 altres ‘comptes membre’.
  • El compte ha de poder estar a 5 salts de qualsevol altre compte de membre la xarxa. Això evita que s’estengui de forma lineal i afavoreix el creixement circular, en definitiva, molt més segur.