MONEDA LLIURE · CATALUNYA

Fòrum: Categoria Catalunya al Foro de la Moneda Libre

Matrix: Grup 'Moneda Lliure CAT' Telegram: Grup 'Ĝ1 Moneda Lliure CAT'


MONEDA LLIURE · PAÍS VALENCIÀ

Fòrum: Categoria País Valencià al Foro de la Moneda Libre

Telegram: Grup 'Ĝ1 Moneda Lliure País Valencià'


MONEDA LLIURE · MALLORCA

Telegram: Grup G1 - Mallorca


MONEDA LIBRE · ESPAÑA / PENINSULA IBÉRICA

Fòrum: Foro de la Moneda Libre

Telegram: Grup 'G1 Moneda Libre'

Fediverse: @MonedaLibreG1@chaos.social

Web: moneda-libre.org