Geconomicus

El Geconomicus és un joc de taula que ens serveix per entendre la idea de Moneda Lliure.

En aquest enllaç podreu trobar material traduit al català per poder organitzar una partida: monedalliure.org/geconomicus


Cartes-Geconomicus