[2/6]

Glossari de conceptes

Abans d’explicar-te com funciona la Moneda Lliure G1, et fem 5 cèntims sobre alguns conceptes que llegiràs en les properes pàgines:
· Juna / Lluna: Formes d’anomenar la G1. Exemple: El cafè val 5 junes
· Dividend Universal (DU): La quantitat de G1 que rep diàriament cada membre de la xarxa de confiança. Es recalcula cada 6 mesos.
· Xarxa de Confiança: En anglès, Web of Trust (WoT), és el sistema de certificacions i membresia en el que es basa la G1.
· Duniter: Programari que emmagatzema i gestiona la blockchain i les dades de la G1.
· Cesium: Aplicació que s’utilitza per gestionar el teu compte, fer pagaments en G1 o certificar a nous membres.
· Blockchain: La “cadena de blocs” que fan servir totes les criptomonedes que les fa infalsificables i descentralitzades. + info
· Criptomoneda: Monedes digitals que utilitzen una blockchain. Exemples: Bitcoin, Faircoin, Ethereum, Monero, etc. + info