· ·  GECONOMICUS  · ·

(versió ibèrica 1.0)

 Instruccions per dinamitzar una partida

0. Introducció

Geconomicus és un joc de rol per aprendre i experimentar com funciona la Moneda Deute (euro, dollar, etc.) i la Moneda Lliure (G1). Per objectiu té donar a conèixer les diferents dinàmiques que es creen al mercat segons la forma de creació monetària.
Duració: 1h 30min. cada part. Total: 3h aprox.
Jugadors: 10 mínim – 20 màxim*
Dinamitzadors: 3 persones: 1. Banc, 2. San Pedro i 3. Suport a la taula de les cartes. En el cas de ser només 2 persones dinamitzant, la que faci de San Pedro també farà de suport a la taula de les cartes.
*No hem provat de jugar amb més de 20 o menys de 10 jugadors. Si algú ho fa i li funciona, que ens ho digui.

1. Material necessari

– 2 ordinadors: Un pel banc i l’altre per ‘San Pedro’.
– Cartes. Per jugar amb cartes de poker o baralla espanyola: 8 baralles (no cal iguals, poden ser de marques o mides diferents).
– Monedes o bitllets. Necessotarem 3 tipus de monedes o bitllets:
De valor ‘1’: >25 unitats      /      De valor ‘2’: >20 unitats      /      De valor ‘4’: >15 unitats
Per les monedes podem utilitzar bitllets impresos on hi posi el valor de la moneda en cadascún d’ells o bé qualsevol cosa com a moneda: macarrons, pedres, cigrons, etc. Lo important es que n’hi hagi de tres tipus i que acordem en cada un, un valor.

2. Preparació del joc

En una taula s’hi posa el Banc i San Pedro amb els seus respectius ordinadors. Al costat de l’ordinador del banc s’hi posa la caixa amb les monedes o bitllets, ja que ell en tot moment representarà la creació monetària.
En una altra taula s’hi posen les cartes de valor en 4 piles (1 pila per cada pal) i girades, sense que es puguin veure. Per saber quantes cartes s’hi han de posar seguiu aquest procediment:
10 – 12 jugadors: 15 quartets per pal
13 – 16 jugadors: 20 quartets per pal
17-20 jugadors: 25 quartets per pal
(Dividir per 4 i multiplicar per 5 el núm. de jugadors per saber el número de quartets per pal)
*Un quartet són quatre cartes iguals (del mateix número i pal). Exemple: 4 K’s vermelles. Si juguem amb la baralla de poker o espanyola, com que només tenen 12 o 13 números per pal i hem de tenir entre 15 i 25 quartets, caldrà repetir números posant-ne, per exemple, 8 K’s vermelles (dos quartets).

3. Objectiu

Tots els jugadors, en les dues parts de la partida, hauràn d’aconseguir ajuntar quartets de cartes iguals, per poder generar riquesa i pujar de valor les seves cartes.

 

Ens podem imaginar com cada pal representa metafòricament un valor diferent: una carta de cors (el pal més baix) pot representar una cistella de verdures, mentre que el pal més alt pot representar un habitatge.

 

4. Valors de les cartes

 Cartes de valor*:
· Cors: 3 monedes
· Piques: 6 monedes
· Rombes: 9 monedes
· Trèbol: 12 monedes
*Es pot canviar el ordre mentre tothom sàpiga quina és la jerarquia de valors de tots els pals.

5. La dinàmica del joc

Com aconsegueixo 4 cartes iguals?
He de comprar-les al mercat, és a dir, a altres jugadors que les vulguin vendre. No es pot intercanviar carta amb carta, s’ha d’intercanviar sempre mitjançant la moneda i seguint els valors establerts (veure ‘4. Valors de les cartes‘).
Quan puc comprar i vendre les meves cartes amb els altres jugadors?
Quan comença cada ronda s’obre el mercat i pots comprar i vendre cartes. La ronda dura 4 minuts. Quan s’hagi complert el temps, els dinamitzadors avisaràn a tothom i es tancarà el mercat: ningú podrà negociar ni intercanviar fins la següent ronda.
Què faig quan ja tinc les 4 cartes iguals?
Quan ja tens un quartet, vas a la taula de les cartes i el deixes al seu pal corresponent. Llavors, agafes 4 cartes a l’atzar del mateix pal que el quartet que has deixat, i una del pal superior. El dinamitzador que estigui de suport a la taula de les cartes, t’ajudarà a fer-ho i barrejarà el quartet que hagis deixat amb la resta de cartes del seu pal. Aquest procés es pot fer mentre el mercat està obert.
Perquè sempre es mor algú entre ronda i ronda?
Cada partida simula un període de temps equivalent a una vida humana: uns 80 anys. Cada ronda representa uns 10-15 anys (si es fan 6 o 8 rondes respectivament). A la vida real no tothom mor al mateix temps i per això entre ronda i ronda, simularem que una o dues persones moren i immediatament tornen a néixer amb el mateix nom.
Què faig si San Pedro em diu que m’he mort?
Primer hauràs de passar pel banc a tornar els deutes (si en tens). Un cop ja no li deus res al banc, vas a San Pedro que enregistrarà les teves riqueses. Llavors, ho deixes tot i tornes a començar: agafes 4 cartes a l’atzar del pal més baix i, si vols, demanes un crèdit.

6. Part I: Moneda Deute

Inici: Tothom comença passant pel banc per ser enregistrat i per demanar, qui vulgui, els primers crèdits. Després passen per la taula de les cartes i n’agafen 4 a l’atzar de la pila del pal més baix.
Dinàmica: Inici – S’obre el mercat (Ronda I) – Es tanca el mercat – S’obre el mercat (Ronda II) – Es tanca el mercat – etc.
· El mercat: Nosaltres fem 6 rondes de 4 minuts cada una, tot i que se’n poden fer més. Només quan el mercat està obert els jugadors intercanvien venent i comprant cartes.
· Entre ronda i ronda: Entre cada ronda, es tanca el mercat (no es pot negociar ni comprar/vendre). Llavors passen dues coses:
          1. Una o dues persones han mort! San Pedro diu el seu nom. (Veure ‘5. La dinàmica del joc‘ per saber què es fa amb els morts)
          2. La resta de jugadors fan fila davant del banc per demanar crèdits, tornar-los o simplement dir que no vols cap crèdit.
TAULA DINAMITZADORS:

$ BANC $

 El banc obre entre ronda i ronda. Ell és qui té la caixa dels diners i l’únic responsable de la creació monetària.

 

El banc pot prestar crèdits de 3, 6, 9 o 12 monedes als jugadors. Quan un jugador demana un crèdit, es compromet a tornar-li a la següent ronda amb un percentatge d’interès (3+1 / 6+2 / 9+3 / 12+4).
En cas que a la següent ronda el jugador no vulgui o pugui amortitzar el crèdit (exemple: pagant 3+1 en el cas que el crèdit sigui de 3), estarà obligat a pagar l’interès (1) i posposar el crèdit fins a la següent ronda, en la que es trobaria en la mateixa situació (havent de pagar 3+1 o només 1 i posposant una mes).
Veure: ‘9. BANC: Ajuda

SAN PEDRO

 San Pedro és l’encarregat de registrar les dades de la partida per poder després reflexionar-hi. Està a les portes del cèl, acull tots els jugadors que moren i apunta la riquesa en moneda i en cartes de valor amb la que han mort.
A l’ordinador hi té un full de càlcul. A la part verda hi apunta la riquesa dels jugadors que moren a mitja partida, mentre que a la part groga hi apunta la riquesa de tots els jugadors en acabar la partida ‘Moneda Deute’.
A cada ronda moren un o dos jugadors que San Pedro escull a l’atzar (tirant un dau per exemple). Veure ‘5. La dinàmica del joc‘.
Veure ‘10. SAN PEDRO: Ajuda

7. Part II: Moneda Lliure

Inici: Tothom comença rebent 2 Dividends Universals, és a dir, 4 monedes facilitades pel nou personatge que ha substituït el banc: Duniter. Després passen per la taula de les cartes i n’agafen 4 a l’atzar de la pila del pal més baix.
Dinàmica: Inici – S’obre el mercat (Ronda I) – Es tanca el mercat – S’obre el mercat (Ronda II) – Es tanca el mercat – etc.
· El mercat: Nosaltres fem 6 rondes de 4 minuts cada una, tot i que se’n poden fer més. Només quan el mercat està obert els jugadors intercanvien venent i comprant cartes.
· Entre ronda i ronda: Entre cada ronda, es tanca el mercat (no es pot negociar ni comprar/vendre). Llavors passen dues coses:
            1. Una o dues persones han mort! San Pedro diu el seu nom. (Veure ‘5. La dinàmica del joc‘ per saber què es fa amb els morts)
             2. La resta de jugadors fan fila davant de Duniter per a rebre el Dividend Universal i revaloritzar les seves monedes (treure’n la meitat).
TAULA DINAMITZADORS:

DUNITER

 Duniter és un programa informàtic. La seva funció, en el joc, té lloc entre ronda i ronda. Duniter té la caixa de monedes i, al finalitzar cada ronda, quan tothom passa per la seva taula, li treu a cada un la meitat del que té i li dona el Dividend Universal = 2 monedes.
Aquest sistema simula l’efecte que té la recalculació del Divident Universal de redistribució monetària.
Veure ‘11. DUNITER: Ajuda’

SAN PEDRO

 San Pedro funciona igual que en l’anterior partida: en cada ronda moren un o dos jugadors a l’atzar i apunta les seves riqueses a la part verda; i al final de la partida, apunta les riqueses de tots els jugadors a la part groga. Veure ‘6. Part I: Moneda Deute: San Pedro‘.
Veure ‘10. SAN PEDRO: Ajuda‘.

8. Conclusions i tancament de la partida

Al final de les dues partides i després d’un descans necessari, es posaràn en comú els resultats en forma de gràfiques (que sortiràn del full de càlcul de San Pedro) i se’n treuràn conclusions. Els jugadors podràn expressar a la resta del grup com s’han sentit en la Part I: Moneda Deute o en la Part II: Moneda Lliure, i què creuen que ha passat. El debat pot tenir una durada o una altra, o pot ser d’una profunditat diferent segons els ànims de la gent.

9. BANC: Ajuda

Què fer en cas que un jugador no pugui pagar el deute o interès en monedes?
Embargaments: en el cas que el jugador hagi de pagar deutes amb el banc i no els pugui pagar en monedes, el banc se’ls cobrarà en cartes amb valors rebaixats: dividint entre 3 el valor de la carta (cors 1, piques 2, etc.).

10. SAN PEDRO: Ajuda

Com utilitzar el full de càlcul quan algú es mor?
Redactar
Com generar les gràfiques al final de la partida?
Redactar
Exemples:
Redactar

11. DUNITER: Ajuda

Què fa Duniter entre ronda i ronda?
Redactar
Exemples:
Un jugador que té 6 monedes al acabar la ronda… Li treu 3 (la meitat) i li dona 2 (el D.U.). Llavors comença la següent ronda amb 5 monedes.
En canvi, un jugador que té 3 monedes… Li treu 1 (la meitat a favor seu) i li dona 2 (el D.U.). Llavors comença la següent ronda amb 4 monedes.