El Geconomicus és un joc de taula que ens serveix per entendre la idea de Moneda Lliure.

En aquest enllaç podreu trobar material traduit al català per poder organitzar una partida: monedalliure.org/material-geconomicus