Trobada ML @ La Buenos Aires

<p><strong>11:00 Geconomicus</strong>: Joc de taula. Inscripcions enviant correu a: lapastora@riseup.net</p> <p><strong>14:00 Dinar compartit</strong>: Porta menjar per compartir</p> <p><strong>16:00 Mercadillo en G1, taller de Cesium.app i debats informals</strong>: Porta alguna cosa per vendre en G1 i l'ordinador si vols participar al taller de Cesium (aplicació per gestionar el compte, fer i rebre pagaments en G1).</p> <p>Tot això a La Buenos Aires, C/ Mont Orsà 31, Vallvidrera, Barcelona</p>